دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

به همت رئیس حراست دانشگاه هرمزگان صورت گرفت؛

گردهمایی همکاران حوزه های معاونت دانشجویی ،فرهنگی ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،اداری و پشتیبانی و حراست دانشگاه هرمزگان در آستانه سال تحصیلی جدید

گردهمایی همکاران حوزه های معاونت دانشجویی ،فرهنگی ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،اداری و پشتیبانی و حراست دانشگاه هرمزگان در آستانه سال تحصیلی جدید

به همت رئیس حراست دانشگاه هرمزگان صورت گرفت؛

گردهمایی همکاران حوزه های معاونت دانشجویی ،فرهنگی ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،اداری و پشتیبانی  و حراست دانشگاه هرمزگان با هدف تجدید دیدار با همکاران، تقویت ارتباط میان همکاران و مسئولین دانشگاه و استفاده از نظرات و پیشنهادات همکاران دانشگاه برگزار شد.

3
بازدید امروز: 13    بازدید کل: 921