معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

جذب نیروی امریه سربازی فارغ التحصیلان (مقاطع ارشد و دکتری)

شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان اقدام به جذب مشمولین وظیفه می نماید.

شرکت سهامی آب منطقه ای استان هرمزگان اقدام به جذب نیروی امریه سربازی برای کلیه فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مینماید.  متقاضیان میتوانند از طریق سامانه امریه سربازی به آدرس: amriye.moe.gov.ir برای اعزام نوبت 1401/08/01 از تاریخ 1401/05/01 لغایت 1401/05/25 اقدام نمایند. 

شایان ذکر است ثبت نام کلیه متقاضیان صرفا از فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکتری و فقط از طریق سامانه مذکور صورت می پذیرد ،  لطفا از هرگونه مراجعه حضوری به حوزه ستادی آن شرکت خودداری فرمائید.

 

2   2
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 887
captcha