معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

تحویل نامه های پایان دوره کارآموزی به دفتر دانشکده

تحویل نامه های پایان دوره کارآموزی به دفتر دانشکده

با توجه به پایان دوره کارآموزی ترم تابستانه و شرایط آب و هوایی، دانشجویانی که از محل کارآموزی خود نامه کاغذی پایان دوره کارآموزی دریافت نموده اند؛ از تاریخ 1401/06/20 نامه مذکور را به دفتر دانشکده تحویل نمایند و از مراجعه حضوری به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت خودداری فرمایند. 

0   1
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 279
captcha