معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr

فلوچارت انعقاد طرح های پژوهشی با صنایع، سازمان ها و شرکت ها

فلوچارت انعقاد طرح های پژوهشی با صنایع، سازمان ها و شرکت ها

دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هرمزگان در راستای تسریع و بهبود روند اجرائی طرح های پژوهشی نسبت به تهیه و تنظیم فلوچارت در دو بخش 1- قبل از انعقاد قرارداد طرح پژوهشی 2- پایان طرح پژوهشی اقدام نموده است.

1   0
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 348
captcha