معاونت پژوهش و فناوری
 
EnAr ورود 0

برگزاری کارگاه آشنایی با میکروسکوپ کانفوکال و کاربرد آن در مورفولوژی سطح

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند

انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران با همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

 کارگاه "آشنایی با میکروسکوپ کانفوکال و کاربرد آن در مورفولوژی سطح"

1   0
بازدید امروز: 5    بازدید کل: 747
captcha