معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
EnAr ورود 0

اطلاعیه مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399 متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول در پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)برای سال تحصیلی 1404-1403

اطلاعیه مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399 متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول در پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)برای سال تحصیلی 1404-1403

اطلاعیه مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های تحصیلی 1399-1398 و 1400-1399 متقاضی استفاده از سهمیه رتبه اول در پذیرش با آزمون کارشناسی ارشد(استعدادهای درخشان)برای سال تحصیلی 1404-1403

0   0
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 650
captcha