معاونت فرهنگی و اجتماعی
رسانه دانشجویی دات
EnAr ورود 0

اعضای بیست و دومین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

اعضای بیست و دومین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

اعضای بیست و دومین دوره شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان

 دبیر کل
آقای امیرحسین رضایی

دبیر واحد خواهران
خانم زهرا مرادی

دبیر واحد سیاسی
خانم مهدیه محمدی آزاد

دبیر واحد فرهنگی
خانم زهرا محمدی نژاد

دبیر واحد روابط عمومی
آقای یوسف شه بخش

دبیر واحد آموزش
خانم ساجده جعفری

دبیر واحد مالی و تدارکات
آقای علیرضا عسکری

دبیر واحد نیروی انسانی(خواهران)
خانم زهرا رسولی زاده

دبیر واحد نیروی انسانی(برادران)
آقای امیرمهدی علی آبادی

عضو علی البدل
آقای سیدحامد قاسمی

عضو علی البدل
خانم زینب رحیمی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجبم که آسودگی ما عدم ماست


 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل 


🆔@mostaghelhu

1   0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 305
captcha