آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگان
 
EnAr ورود 0
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگانفروشگاهفروشگاهدستگاه کروماتوگرافی گازی - دتکتور طیف سنج جرمی(GC-MS)شناسایی آنالیت بدون متد نویسی شناسایی (تزریق بدون متد نویسی ) آزاد

شناسایی (تزریق بدون متد نویسی ) آزاد


آزاد
مشخصات 0 نظرات 0   0
ویژگی‌های محصول
column DB5-MSinjection mode : split/splitless
موجود در انبار
1,100,000 تومان

مشخصات