دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه
 
En ورود 0
11 تیر 1403

نشست تخصصی

نشست تخصصی روش‌ها و راهکار‌های بهره برداری از ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان

03 تیر 1403

دوره مهارت افزائی

برگزاری کارگاه مهارت افزائی با عنوان دوره مهارت افزایی کودک ناشاد؛ ثمره فرزندپروری به ظاهر...

23 خرداد 1403

نشست

نشست مشترک هم افزائی و همفکری در راستای پبشبرد اهداف مشترک پژوهشی فی مابین دانشگاه هرمزگان...

07 خرداد 1403

مشوق های خدمتی

شیوه نامه استفاده از مشوق های خدمتی ویژه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی

05 خرداد 1403

فراخوان

طرح واگذاری غرفه های مرکز کارآفرینی و نو آوری

05 خرداد 1403

کتاب

کتاب پایان نامه ها و رساله های برتر تقاضا محور دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی...

22 آبان 1402

نشست ششم

ششمین نشست تجارب مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در راستای بهره‌بردا...

27 خرداد 1402

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت -فرصت های مطالعاتی

استفاده از اعضای هیات علمی در حال تبدیل وضعیت در صنعت و جامعه در قالب فرصت مطالعاتی

سامانه‌ها و پیشخوان
دانشجویان هیأت علمی سامانه ساجد سامانه دانش آموختگان مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه هرمزگان
0

کل قراردادها

0

تعداد مجریان

0

تعداد کارفرمایان

0

قراردادهای جاری

0

قراردادهای پایان یافته

0

ارزش‌‌قرار‌دادها‌ (م.ریال)