دانشکده علوم پایه
 
EnAr ورود 0
University of Hormozgan
03 مهر 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن، 1 اسفند ماه 1402

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

03 مهر 1402

اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی، اسفند ماه 1402

اولین همایش ملی صنعت سنگ: استخراج، فرآوری و بازاریابی

27 شهریور 1402

چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، مهر 1402

27 شهریور 1402

نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران

نهمین سمینار دو سالانه کمومتریکس انجمن شیمی ایران، مهر 1402

27 شهریور 1402

دومین همایش دوسالانه فیزیک هسته‌ای، ساختار و واکنش‌ها

دومین همایش دوسالانه فیزیک هسته‌ای، ساختار و واکنش‌ها، شهریور 1402

27 شهریور 1402

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم

پنجمین کنفرانس بین‌المللی محاسبات نرم، آذر 1402

13 تیر 1402

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های 1397 و 1398

استفاده از سهمیه رتبه یک در کنکور کارشناسی ارشد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال های...

09 خرداد 1402

اولین کنفرانس ملی تازه های پژوهش در صنایع شیمی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

اولین کنفرانس ملی تازه های پژوهش در صنایع شیمی، نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 21 مهر 1402

0

کارشناسان دانشکده

0

هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

دانشجویان کارشناسی

0

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

0

آزمایشگاه ها

0

تعداد کتاب چاپ شده

0

مقالات

0

طرح پژوهشی

0

اختراعات

0

بلوک و سختمان

0

کارگاه و موزه