دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
EnAr
University of Hormozgan
تقویم آموزشی سال تحصیلی 1404-1403 (نیمسال اول ) برنامه امتحانی دروس عمومی و معارف به تفکیک متولی برگزاری نیم سال دوم 1402 لزوم به همراه داشتن گزارش ٤٢٨ در جلسات امتحانات پايان نيمسال فرم درخواست حذف پزشکی اطلاعیه غیبت دانشجو در جلسات درس اطلاعیه "حذف اضطراری(حذف تک درس) و حذف ترم" تقویم آموزشی دوره تابستانه 1403-1402 جدول زمانبندی ثبت نام کار آموزی و پروژه دوره تابستانه 1403-1402 فرآیند درخواست وام دانشجویی اطلاعیه ساعت شروع کلاسها اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم مهتاب صالحی اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای علیرضا نورافر اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم پریا رحمانی اطلاعیه دفاع رساله دکتری خانم فاطمه پورحق وردی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم عالیه سادات رفعت حقیقی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری آقای جعفر بهاری میمند اطلاعیه دفاع رساله دکتری آقای وحید فراشی کهنوج اطلاعیه رفع نقص مدارک دانشجویان اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم ملیحه صادقی بهمنی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم شمیلا یدالهی اطلاعیه دفاعیه رساله دکتری خانم حریر سهرابی
0

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

0

تعداد اعضای هیات علمی

0

هیات علمی بازنشسته

0

مقالات

0

تعدادکتاب چاپ شده

0

تعداد آزمایشگاه های فعال