دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی پرتال اعضای هیأت علمی آموزش های آزاد
EnAr ورود 0

جدول زمانی ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻋﻤﻠﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ به ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎند ﺳﺎﻋﺖ ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﯾﺮﺩ.

0   0
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 765
captcha