دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی پرتال اعضای هیأت علمی آموزش های آزاد
EnAr ورود 0

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ موسی جاودان به سمت سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ موسی جاودان به سمت سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگان

انتصاب ﺩﮐﺘﺮ موسی جاودان  به سمت سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ هرمزگاندکتر صادقی  در این حکم خطاب به  دکتر جاودان آورده است؛   
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾـﺦ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ "ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ" ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
رئیس دانشگاه هرمزگان، همچنین در نامه ای جداگانه از خدمات و تلاش های دکتر رحمانی قدردانی کرد.  

 روابط عمومی دانشگاه هرمزگان

1   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 369
captcha