دانشگاه هرمزگان
ارتباط‌باصنعت آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هرمزگان صورت گرفت؛

گوشه ای از حضور کاروان «شهدای گمنام» دانشگاه هرمزگان در پیاده روی اربعین حسینی ١4٠٢

گوشه ای از حضور کاروان «شهدای گمنام» دانشگاه هرمزگان در پیاده روی اربعین حسینی ١4٠٢

گزارش_ویدئویی

 آنچه خواهید دید ...

 گوشه ای از حضور کاروان «شهدای گمنام» دانشگاه هرمزگان در پیاده روی اربعین حسینی ١۴٠٢

 لازم به ذکر است؛ کاروان عاشقان حسینی دانشجویان دانشگاه هرمزگان با حضور 45 نفر از خواهران و برادران در بازه ١ الی ١١ شهریور در پیاده روی اربعین حسینی شرکت کردند.

واحد رسانه بسیج دانشجویی دانشگاه هرمزگان @basij_hu

7
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 1266
captcha